[1]
L. Ekström Lind, A. Martín Bylund, och L. Stenliden, ”Covid-19 i svenska skolor synliggör sårbarhetens potential i lärares praktik”, ATENA, vol. 3, nr 2, nov. 2020.