[1]
U. Bossér, ”Möjligheter och utmaningar med digitala verktyg i undervisning om naturvetenskap”, ATENA, vol. 3, nr 2, dec. 2020.