[1]
K. Stolpe, ”Forskningslitteracitet – att läsa, värdera och använda forskning i praktiken”, ATENA, vol. 3, nr 1, apr. 2021.