[1]
J. Sjöström, ”Didaktisk modell som stöd för en fyllig behandling av det komplexa riskbegreppet”, ATENA, vol. 3, nr 2, juni 2021.