[1]
G. Höst, ”Virtuella laborationer eller fysiska?”, ATENA, vol. 3, nr 2, juni 2021.