[1]
R. Kristiansson, ”Låt NO-språket gro med PEN-modellen”, ATENA, jan. 2023.