[1]
R. Kristiansson, ”Låt NO-språket gro med PEN-modellen”, ATENA, vol. 5, nr 1, jan. 2023.