[1]
E. Fägerstam, ”Det är svårt att se helheten i tekniska system”, ATENA, vol. 4, nr 1, jan. 2022.