[1]
K. Stolpe, ”Att sätta ord på elevers kunnande i teknik”, ATENA, vol. 4, nr 1, feb. 2022.