[1]
E. Fägerstam, ”Svårt för lärare att bedöma laborativt arbete rättvist”, ATENA, vol. 4, nr 1, mar. 2022.