[1]
T. Lunde, ”Liten ändring gav stor effekt på lärande om teoriers särdrag”, ATENA, vol. 4, nr 2, maj 2022.