[1]
K. Stolpe, ”Språkinriktade aktiviteter kan gynna övergången från vardagsspråk till ämnesspråk”, ATENA, okt. 2022.