[1]
K. Stolpe, ”Språkinriktade aktiviteter kan gynna övergången från vardagsspråk till ämnesspråk”, ATENA, vol. 4, nr 2, okt. 2022.