[1]
T. Lunde, ”Gynnsamt att låta elever växla mellan vardagligt och naturvetenskapligt språkbruk”, ATENA, nov. 2022.