[1]
E. Fägerstam, ”Läsförmåga viktig för resultat på TIMSS”, ATENA, vol. 4, nr 2, dec. 2022.