[1]
T. Lunde och G. Höst, ”Att undervisa naturvetenskap i det flerspråkiga klassrummet”, ATENA, vol. 4, nr 2, dec. 2022.