[1]
T. Lunde, ”Undervisning kan rusta elever för att hantera sin klimatoro”, ATENA, vol. 5, nr 2, aug. 2023.