[1]
K. Schönborn och G. Höst, ”Lärare behöver ge eleverna stöd att tolka representationer i kemiklassrummet”, ATENA, feb. 2023.