[1]
M. Andrée och L. Hansson, ”Gratis undervisningsresurser från industriföretag kräver didaktiska överväganden”, ATENA, vol. 5, nr 2, aug. 2023.