[1]
M. Andrée och L. Hansson, ”Gratis undervisningsresurser från industriföretag kräver didaktiska överväganden”, ATENA, aug. 2023.