[1]
G. Höst, ”Programmering kan ses som ämnesinnehåll i teknik”, ATENA, vol. 5, nr 1, juni 2023.