[1]
P. Clucas och T. Lunde, ”Sju lärarroller i mellanstadiets NO-undervisning”, ATENA, nov. 2023.