Andersson, R. ”Erfarenheter Av En Didaktisk Modell för Undervisning Om hållbar Energi”. ATENA Didaktik, vol. 1, nr 1, oktober 2019, doi:10.3384/atena.2019.1354.