Sjöström, J. ”CoRe – Ett Didaktiskt Verktyg för Planering Och Professionsutveckling”. ATENA Didaktik, vol. 1, nr 1, oktober 2019, doi:10.3384/atena.2019.1356.