Christenson, N. ”Ramverk för bedömning Av Argumentation Om samhällsfrågor Med Naturvetenskapligt innehåll”. ATENA Didaktik, vol. 2, nr 1, juni 2020, doi:10.3384/atena.2020.2239.