Fägerstam, E. ”Vilken Roll Spelar känslor Och värderingar för Elevers lärande?”. ATENA Didaktik, vol. 2, nr 1, juni 2020, doi:10.3384/atena.2020.2241.