Westman, A.-K. ”Förskollärares Barnsyn Kan Motverka Eller förstärka könsstereotyper”. ATENA Didaktik, vol. 3, nr 1, september 2020, doi:10.3384/atena.2020.3255.