Ekström Lind, L., A. Martín Bylund, och L. Stenliden. ”Covid-19 I Svenska Skolor synliggör sårbarhetens Potential I lärares Praktik”. ATENA Didaktik, vol. 3, nr 2, november 2020, doi:10.3384/atena.2020.3345.