Bossér, U. ”Barns Perspektiv Och Delaktighet I Undervisning för hållbar Utveckling”. ATENA Didaktik, vol. 4, nr 1, april 2022, doi:10.3384/atena.2022.4296.