Stolpe, K. ”Språkinriktade Aktiviteter Kan Gynna övergången från vardagsspråk till ämnesspråk”. ATENA Didaktik, vol. 4, nr 2, oktober 2022, doi:10.3384/atena.2022.4503.