Lunde, T. ”Gynnsamt Att låta Elever växla Mellan Vardagligt Och Naturvetenskapligt språkbruk”. ATENA Didaktik, november 2022, doi:10.3384/atena.2022.4536.