Stolpe, K. ”Är lärobokstexterna I De Naturvetenskapliga ämnena för Enkla?”. ATENA Didaktik, november 2022, doi:10.3384/atena.2022.4548.