Fägerstam, E. ”Läsförmåga Viktig för Resultat På TIMSS”. ATENA Didaktik, vol. 4, nr 2, december 2022, doi:10.3384/atena.2022.4556.