Broman, K. ”Lärare ändrar Sin Undervisning Efter Learning Study”. ATENA Didaktik, vol. 5, nr 1, februari 2023, doi:10.3384/atena.2023.4634.