Andrée, M., och L. Hansson. ”Gratis Undervisningsresurser från industriföretag kräver Didaktiska överväganden”. ATENA Didaktik, augusti 2023, doi:10.3384/atena.2023.4729.