Mikkonen, S., och C. Lundqvist. ”Hur gör Vi Det Osynliga Synligt? Kooperativt lärande Tillsammans Med Digitala Verktyg Som stöd för Yngre Elevers förståelse för Naturvetenskapliga Begrepp”. ATENA Didaktik, februari 2024, doi:10.3384/atena.2024.5187.