Andersson, Robert. ”Erfarenheter Av En Didaktisk Modell för Undervisning Om hållbar Energi”. ATENA Didaktik 1, no. 1 (oktober 16, 2019). åtkomstdatum februari 22, 2024. https://atenadidaktik.se/article/view/1354.