Sjöström, Jesper. ”CoRe – Ett Didaktiskt Verktyg för Planering Och Professionsutveckling”. ATENA Didaktik 1, no. 1 (oktober 16, 2019). åtkomstdatum mars 26, 2023. https://atenadidaktik.se/article/view/1356.