Christenson, Nina. ”Ramverk för bedömning Av Argumentation Om samhällsfrågor Med Naturvetenskapligt innehåll”. ATENA Didaktik 2, no. 1 (juni 5, 2020). åtkomstdatum mars 22, 2023. https://atenadidaktik.se/article/view/2239.