Fägerstam, Emilia. ”Vilken Roll Spelar känslor Och värderingar för Elevers lärande?”. ATENA Didaktik 2, no. 1 (juni 5, 2020). åtkomstdatum juni 20, 2024. https://atenadidaktik.se/article/view/2241.