Bossér, Ulrika, och Jesper Sjöström. ”Samhällsfrågor I Nv-Klassrummen – från Enkel Kontextualisering till Fokus På Handlingskompetens för Global miljörättvisa”. ATENA Didaktik 2, no. 1 (juni 5, 2020). åtkomstdatum juni 20, 2024. https://atenadidaktik.se/article/view/2244.