Westman, Anna-Karin. ”Förskollärares Barnsyn Kan Motverka Eller förstärka könsstereotyper”. ATENA Didaktik 3, no. 1 (september 3, 2020). åtkomstdatum juli 14, 2024. https://atenadidaktik.se/article/view/3255.