Ekström Lind, Linda, Anna Martín Bylund, och Linnéa Stenliden. ”Covid-19 I Svenska Skolor synliggör sårbarhetens Potential I lärares Praktik”. ATENA Didaktik 3, no. 2 (november 18, 2020). åtkomstdatum februari 1, 2023. https://atenadidaktik.se/article/view/3345.