Fridberg, Marie, Björn Cronquist, och Andreas Redfors. ”Möjligheter Med STEM-Undervisning Genom Robotik I förskolan”. ATENA Didaktik 4, no. 2 (december 21, 2022). åtkomstdatum februari 1, 2023. https://atenadidaktik.se/article/view/4143.