Stolpe, Karin. ”Språkinriktade Aktiviteter Kan Gynna övergången från vardagsspråk till ämnesspråk”. ATENA Didaktik (oktober 13, 2022). åtkomstdatum december 2, 2022. https://atenadidaktik.se/article/view/4503.