Stolpe, Karin. ”Språkinriktade Aktiviteter Kan Gynna övergången från vardagsspråk till ämnesspråk”. ATENA Didaktik 4, no. 2 (oktober 13, 2022). åtkomstdatum juni 20, 2024. https://atenadidaktik.se/article/view/4503.