Fägerstam, Emilia. ”Läsförmåga Viktig för Resultat På TIMSS”. ATENA Didaktik 4, no. 2 (december 1, 2022). åtkomstdatum januari 31, 2023. https://atenadidaktik.se/article/view/4556.