Lunde, Torodd. ”Undervisning Kan Rusta Elever för Att Hantera Sin Klimatoro”. ATENA Didaktik 5, no. 2 (augusti 25, 2023). åtkomstdatum april 23, 2024. https://atenadidaktik.se/article/view/4590.