Lunde, Torodd. ”Undervisning Kan Rusta Elever för Att Hantera Sin Klimatoro”. ATENA Didaktik (augusti 25, 2023). åtkomstdatum september 24, 2023. https://atenadidaktik.se/article/view/4590.