Broman, Karolina. ”Lärare ändrar Sin Undervisning Efter Learning Study”. ATENA Didaktik 5, no. 1 (februari 1, 2023). åtkomstdatum september 24, 2023. https://atenadidaktik.se/article/view/4634.