Broman, Karolina. ”Lärare ändrar Sin Undervisning Efter Learning Study”. ATENA Didaktik (februari 1, 2023). åtkomstdatum mars 22, 2023. https://atenadidaktik.se/article/view/4634.