Andrée, Maria, och Lena Hansson. ”Gratis Undervisningsresurser från industriföretag kräver Didaktiska överväganden”. ATENA Didaktik 5, no. 2 (augusti 1, 2023). åtkomstdatum maj 29, 2024. https://atenadidaktik.se/article/view/4729.