Andrée, Maria, och Lena Hansson. ”Gratis Undervisningsresurser från industriföretag kräver Didaktiska överväganden”. ATENA Didaktik (augusti 1, 2023). åtkomstdatum september 24, 2023. https://atenadidaktik.se/article/view/4729.