Lunde, Torodd, och Gunnar Höst. ”Artiklar Om Teknikdidaktisk Forskning I ATENA Didaktik - En överblick”. ATENA Didaktik 5, no. 1 (juni 22, 2023). åtkomstdatum september 24, 2023. https://atenadidaktik.se/article/view/4893.