Clucas, Paul, och Torodd Lunde. ”Sju lärarroller I Mellanstadiets NO-Undervisning”. ATENA Didaktik (november 2, 2023). åtkomstdatum december 2, 2023. https://atenadidaktik.se/article/view/5064.