1.
Andersson R. Erfarenheter av en didaktisk modell för undervisning om hållbar energi. ATENA [Internet]. 16 oktober 2019 [citerad 24 september 2023];1(1). Tillgänglig vid: https://atenadidaktik.se/article/view/1354