1.
Sjöström J. CoRe – ett didaktiskt verktyg för planering och professionsutveckling. ATENA [Internet]. 16 oktober 2019 [citerad 22 februari 2024];1(1). Tillgänglig vid: https://atenadidaktik.se/article/view/1356